Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“ pradinėms klasėms

Renginys nebeaktyvus

DRAUGIŠKOJI SEU OLIMPIADA „DRAMBLYS“ 2019.
PRADINĖMS KLASĖMS

Olimpiada organizuojama jau antrą kartą, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Olimpiados metu mokyklos bendruomenė turės galimybę susitelkti bendram mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų (savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir sprendimų priėmimo aspektais) ugdymui.  

Kodėl „Draugiškoji“ olimpiada?
Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą.

Olimpiados uždaviniai:

- Olimpiados metu ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą;

- Atliekant olimpiadai skirtas užduotis įtraukti kuo didesnę dalį mokinių;

- Įtraukti net tik mokinius, bet ir suteikti galimybę dalyvauti tėvams bei mokytojams;

- Pildant refleksijų sąsiuvinius įsivertinti ir stebėti asmeninę bei mokinių pažangą.

 

Tikslinė grupė:
Pradinių klasių mokiniai/mokytojai/tėvai.

Kaip bus rengiamos užduotys?
Olimpiados užduotis rengia darbo grupės nariai: SEU programų kūrėjai ir vykdytojai, praktikai, įvairių dalykų mokytojai. Užduotys rengiamos kiekvienai SEU kompetencijai ugdytis.

Kaip užduotys pasieks mokyklas ir norinčius dalyvauti?
Olimpiadoje dalyvaujantys ir užsiregistravę asmenys užduotis gaus el. paštu, kurį nurodys pildydami registracijos formą, likus 10 d.d. iki renginio pradžios. Kiekvienoje mokykloje už olimpiados užduočių atlikimą atsakingi asmenys gautas užduotis turės galimybę atlikti savo numatytu ir susiplanuotu laiku.

Kaip įtraukti tėvus?

Dalis užduočių bus skirtos ne tik darbui su mokiniais, bet ir sėkmingam tėvų įtraukimui. Taip pat siūlome tam tinkamomis veiklomis pasidalinti ir su tėvais siūlant, kad jas suaugusieji kartu su vaikais atliktų ir namuose.  

Data:

2019 m. kovo 18 - 22 dienomis.


Pastaba: Dalyviai olimpiadai skirtas užduotis galės vykdyti atskirai kiekvieną dieną arba tam paskirti visą dieną. Apie visą rekomenduojamą olimpiados eigą bus informuojama atskirai.

 

2018 metų Draugiškosios SEU olimpiados ,,Dramblys" apklausos rezultatai ir išvados: atsisiųsti 

 

BILIETAS

Kiekvienas olimpiadą kuruosiantis mokytojas pildo anketą atskirai už savo klasę.

14 Eur - visiems dalyviams (už klasę)

10 Eur - Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos nariams (už klasę)

 • Renginio data

  2019 / 03 / 18 - 2019 / 03 / 22

  Renginio laikas

  08:00

  photo
 • Renginio vieta

  Lietuva

Renginio bilietai


Klasės bilietas

14 €

Mokestis vienai dayvaujančiai klasei. Asociacijos nariai turi įvesti nuolaidos kodą.

Užduočių kūrėjai

 • photo
  Audronė Allan

  Socialinių mokslų daktarė, Kolpingo pradinės mokyklos ugdymo turinio vadovė, Edward de Bono mąstymo metodų taikymo praktikė ir vyr. trenerė, sertifikuota Ned Herrmann Visuminio proto (Whole Brain® Thinking) metodologijos taikymo ir mąstymo stilių nustatymo (HBDI® instrumentu) praktikė, Emocinio intelekto ugdymo priemonės „Pažink, prisijaukink, pamokyk“ (Smaltija, 2015, 2016) autorė ir sertifikuota emocinio intelekto praktikė (Society for Emotional Intellegence)

 • photo
  Aurelija Okunauskienė

  Programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ ekspertė, šias programas įgyvendinančios viešosios įstaigos „Vaiko labui“ vadovė

 • photo
  Virginija Mikėnienė

  Psichologė psichoterapeutė, turinti daugiametę patirtį darbo su jaunimu ir jų tėvais. Socialinio projekto „Baimės laboratoriją“ vedančioji nuo 2015 m. Veda mokymus moksleiviams ir mokytojams apie konfliktų sprendimą

 • photo
  Irma Žilinskienė

  Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorė

 • photo
  Monika Motužė

  Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ psichologė

 • photo
  Nomeda Ramaškaitė

  Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ spec. pedagogė

 • photo
  Agnė Lingertaitienė

  Kauno lopšelio- darželio „Vyturėlis“, psichologė

 • photo
  Nijolė Kmitienė

  Kauno lopšelio - darželio „Žvangutis“ psichologė, STEP programos vadovė

 • photo
  Deimantė Navakienė

  Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vilniaus miesto pradinių klasių metodinio būrelio narė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, projektų iniciatorė ir vykdytoja

 • photo
  Ieva Dulinskaitė

  „Paramos vaikams centro“ psichologė, socialinių emocinių įgūdžių lavinimo programos „Antras žingsnis“ vadovė

 • photo
  Sergejus Neifachas

  Socialinių mokslų daktaras, VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, Nacionalinės vaikystės tyrėjų asociacijos narys, besidomintis vaikų ugdymosi kultūros ir patirtinio mokymosi galimybėmis.

 • photo
  Gintarė Visockė-Vadlugė

  Darželio-pradinės mokyklo direktorė „Prasminga vaikystė“, Kimochis praktikė ir lektorė. Veda padagogams kvalifikacijos tobulinimo seminarus susijusius su socialiniais emociniais įgūdžiais. Baigė magistrantūros studijas ir rašo reikšmingą darbą „Vaikų emocinio intelekto ugdymas“

 • photo
  Skaidrė Butnoriutė - Kruopienė

  Dailės mokytoja metodininkė, viena iš projekto „Baimės laboratorija“ vedančiųjų. Dailę ir pedagogiką studijavo Šiaulių universitete ir Vilniaus Dailės Akademijoje. Jau daugiau nei 20 metų moko dailės vaikus ir suaugusius, dirba su vaikais, turinčiais regos negalią (LASUC-e). Kasmet aktyviai dalyvauja tapybos pleneruose Lietuvoje ir užsienyje, veda dailės terapijos užsiėmimus.

 • photo
  Audronė Masiukienė

  Vilniaus Balsių teatro mokytoja metodininkė, Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes “socialinio projekto „Baimės laboratorija“ vedėja, programos Dramblys.lt socialinio emocinio ugdymo lektorė

 • photo
  Rasita Masaitienė

  Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Rėmėjai ir partneriai